نقشه سفر مشتری

طراحی نقشه سفر مشتری + الگوی نمونه

ورود به ذهن مشتریان برای شرکت شما می تواند چالش برانگیز باشد. ممکن است از خود بپرسید که چرا مشتری این همه وقت صرف مرور انتخاب محصول شما و افزودن کالاهایی به سبد خرید خود و نهایی کردن فروش می کند.

۵ مولفه اساسی توسعه فروش

توسعه فروش فرآیند پرورش سرنخ های تجاری یا چشم انداز و آماده سازی آنها برای تصمیم خرید نهایی است. کارکرد فروش این است که به طور مستقیم به مشتری نهایی بفروشد. اما وظیفه توسعه فروش کار از طریق شرکا برای فروش به مشتری نهایی ، به روشی مقیاس پذیر است