درباره ما

دانشگاه به شما فروش یاد نمی دهد.

همواره یکی از معضلات نظام های آموزشی در بخش بازاریابی آنست که چندان بر روی محور فروش تمرکز نمی کند اما در مقابل در مباحث بازاریابی بیشترین دوره ها و مقالات برگزار و منتشر می شود .

ماموریت ما فراهم کردن دانش فروش و بازاریابی روزآمد وارتقای سطح مهارت‌های تخصصی بازاریابی و فروش از طریق عرضه به روز منابع معتبر می باشد .

امروه فروش و بازاریابی از ابزارها و راهبرد های دیجیتال بهره فراوانی می برد و ناگزیر کسب و کارها به این سو حرکت می کنند. ما نیز در این سایت از مطالب دیجیتال مارکتینگ برای بهره گیری بیشتر در ارتقا فروش و بازاریابی استفاده می کنیم.

سعید خیرآبادی تحصیلات خود را در رشته بازرگانی و بازاریابی انجام داده است و تجاب کاری وی در بخش های فروش، برنامه ریزی فروش ، روابط عمومی فروش ، توسعه بازار، دیجیتال مارکتینگ می باشد. از آنجا که بخشی از فعالیت ما آموزش تیم فروش است برآن شدیم که وب سایت مجله بازاریابی ایران را ایجاد کنیم تا فضای تبادلی مناسبی با همکاران خود داشته باشیم .