ورود به ذهن مشتریان برای شرکت شما می تواند چالش برانگیز باشد. ممکن است از خود بپرسید که چرا مشتری این همه وقت صرف مرور انتخاب محصول شما و افزودن کالاهایی به سبد خرید خود و نهایی کردن فروش می کند.

نمونه های نقشه سفر مشتری

  • Buyer’s Journey Template
  • Current State Template
  • Lead Nurturing Mapping Template
  • Future State Template
  • A Day in the Customer’s Life Template
  • Customer Churn Mapping Template
  • Customer Support Blueprint Template
رایگان – خرید